Privacy- en cookieverklaring

Als je over onze website surft en aankopen bij ons doet, vertrouw je persoonsgegevens aan ons toe. Wij gaan zorgvuldig om met deze verantwoordelijkheid en doen er alles aan om jouw gegevens optimaal te beschermen. 

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij zo duidelijk mogelijk uit hoe we jouw privacy waarborgen bij het verwerken van je gegevens én wat je daar zelf in te kiezen hebt.

 

Inhoudsopgave

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Wat betekent dat voor mij?

Welke keuzemogelijkheden heb ik?

Wat zijn persoonsgegevens eigenlijk precies?

Welke gegevens worden er van mij verwerkt en waarom?

Hoe kunnen mijn gegevens voor marketing worden verwerkt?

Wat zijn de wettelijke grondslagen voor het verwerken van mijn gegevens?

Welke partijen kunnen mijn gegevens ontvangen?

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Waar worden mijn gegevens opgeslagen?

Hoe worden mijn gegevens beveiligd?

Welke rechten heb ik in verband met mijn persoonsgegevens?

Is deze privacy- en cookieverklaring ook van toepassing op andere websites?

Kan deze privacy- en cookieverklaring worden gewijzigd?

Waar kan ik terecht met vragen?

Cookieverklaring

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Wij zijn Lamp en Licht Online B.V. (hierna ook: “Lampenlicht”), gevestigd aan de Smaragdweg 52, 5527 LB te Hapert, Nederland.

Wij zijn de partij die verantwoordelijk is voor het beschikbaar stellen van de website lampenlicht.nl en de bijbehorende verwerking van persoonsgegevens.

 

Wat betekent dat voor mij?

Bij al onze verwerkingen van persoonsgegevens houden wij ons aan de geldende privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voor het verwerken van persoonsgegevens. Dat doen wij bijvoorbeeld via deze privacy- en cookieverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en onze verwerking van je gegevens zoveel mogelijk beperken tot datgene wat nodig is voor de dienstverlening die je van ons wilt afnemen;
 • Uitdrukkelijke toestemming vragen om je persoonsgegevens te verwerken als jouw toestemming is vereist of als wij dat gepast vinden, bijvoorbeeld door keuzemogelijkheden of instellingen voor jou aan te bieden;
 • Beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Je rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens op jouw verzoek.

 

Welke keuzemogelijkheden heb ik?

Om jou zelf de controle te geven over jouw privacy vragen wij je of je ons meer of juist minder informatie wilt laten verwerken over jouw interacties met onze website. Dit kan je op ieder moment zelf instellen.

Als je wilt dat wij ons aanbod, onze advertenties en onze diensten zo goed mogelijk afstemmen op jouw interesses, voorkeuren en wensen dan kan je ons toestemming geven om jouw gegevens daarvoor te verwerken. Een beetje zoals een winkelier die jou goed kent jou ook beter kan helpen. Als je dit om wat voor reden dan ook liever niet wilt, dan kan je er altijd voor kiezen om onze verwerkingen te beperken tot het minimaal noodzakelijke.

 

Wat zijn persoonsgegevens eigenlijk precies?

Alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu, zijn persoonsgegevens. Daaronder vallen bijvoorbeeld je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Ook unieke nummers waarmee je kan worden herkend, zoals je klantnummer, IP-adres of cookie-ID zijn persoonsgegevens. Net als je bestelgeschiedenis en surfgedrag op onze website.

 

Welke gegevens worden er van mij verwerkt en waarom?

Jouw instellingen, keuzes en handelingen op onze website bepalen in de eerste plaats welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en voor welke doeleinden. Hieronder is per handeling of activiteit omschreven wat voor persoonsgegevens wij zullen moeten verwerken. 

Bezoeken van de website

Als je onze website bezoekt, dan zullen wij bijvoorbeeld in elk geval je IP-adres moeten verwerken. Zonder je IP-adres te verwerken kunnen wij de door jou opgevraagde webpagina niet tonen. 

Daarnaast gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken om de website goed bruikbaar te maken. In het geval van een cookie gaat het om een klein bestandje dat door je webbrowser wordt opgeslagen op je apparaat en door onze systemen kan worden uitgelezen en eventueel bijgewerkt. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van een cookie om de inhoud van je winkelmandje te bewaren terwijl je over onze website surft. Ook jouw instellingen over de doeleinden waarvoor je wilt dat wij cookies en vergelijkbare technieken zullen gebruiken, worden opgeslagen met behulp van een (functioneel noodzakelijke) cookie. De chatfunctie op onze website wordt mogelijk gemaakt met een cookie voor voorkeuren. Behalve cookies kunnen wij ook andere technieken gebruiken waarbij bepaalde gegevens kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen uit je apparaat. Aan de hand van je browserinstellingen kan het bijvoorbeeld mogelijk zijn om jouw apparaat te herkennen en daarbij je voorkeuren op te slaan of uit te lezen.

Om technische problemen en beveiligingsincidenten te kunnen identificeren en verhelpen, houdt onze webserver logs bij van iedere opvraging van een pagina van onze website. Als je geen bezwaar hebt gemaakt tegen het verzamelen van statistieken kunnen wij dergelijke logs ook voor dat doeleinde  gebruiken.

De cookies en verwerkingen die niet strikt noodzakelijk zijn om de website te laten werken, zoals voor het verzamelen van statistieken, het bewaren van je voorkeuren en het personaliseren van aanbiedingen en advertenties, kan je zelf aanzetten of uitschakelen in de instellingen.

Plaatsen van een bestelling

Als je een bestelling plaatst, dan hebben wij bijvoorbeeld gegevens nodig zoals:

 • Betalingsgegevens om vast te stellen of je bestelling is betaald;
 • Contactgegevens om je op de hoogte te kunnen houden over de afhandeling van je bestelling;
 • Je volledige naam en adres om je bestelling af te kunnen (laten) leveren.

Bij het plaatsen van een bestelling heb je de mogelijkheid om te voorkomen dat wij je aanbiedingen of informatie sturen over soortgelijke producten of diensten als die je hebt gekocht. Zolang je geen gebruik maakt van de mogelijkheid om je af te melden, kunnen wij je per mail op de hoogte houden van aanbiedingen waarvan wij op basis van je aankopen bij ons verwachten dat deze interessant voor je kunnen zijn. 

Aanmaken van een account

Voor je gemak heb je ook altijd de mogelijkheid om een account bij ons aan te maken. Dan hoef je je gegevens bij een volgende bestelling niet opnieuw in te voeren. In dat geval moet je naast de gegevens voor bestellingen ook een wachtwoord invullen, die wij op een beveiligde manier opslaan (zie ook het kopje ‘beveiliging’ verderop).

Communiceren met ons

Wij stellen je in staat om op diverse manieren met ons te communiceren, zoals chat, e-mail en telefoon. Wij verwerken jouw communicatie met ons om zo goed mogelijk te reageren op je vraag of verzoek.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Ook zonder een bestelling te plaatsen kan je jezelf inschrijven om per e-mail aanbiedingen van ons te ontvangen. Als je je e-mailadres hiervoor opgeeft kunnen wij dit gebruiken om aanbiedingen aan je sturen. Je kan jezelf altijd weer uitschrijven op de manier die daarvoor is aangegeven.

Deelnemen aan marktonderzoek, feedback geven

Wij doen er alles aan om onze diensten zo gebruiksvriendelijk en waardevol mogelijk voor je te maken. Wij kunnen je uitnodigen om ons daarbij te helpen, bijvoorbeeld door vrijblijvend deel te nemen aan een marktonderzoek. Wij kunnen je bijvoorbeeld vragen hoe tevreden je bent over onze dienstverlening en hoe waarschijnlijk het is dat je ons zou aanraden aan anderen (net promotor score, NPS). Je mag altijd zelf kiezen of je aan het onderzoek wilt deelnemen of niet. Je mening of feedback wordt niet aan anderen gedeeld.

Foto’s delen social media met #jalampenlichtnl

Op social media kan je sfeermomenten met ons delen door gebruik te maken van de hashtag #jalampenlichtnl. De voorwaarden die daarbij gelden kan je hier lezen.

 

Hoe kunnen mijn gegevens voor marketing worden verwerkt?

Marketingcookies

Als je ervoor kiest om toestemming te geven voor marketingcookies en gegevensverwerkingen, kunnen onze marketingpartners jouw interacties met onze site verwerken en combineren met jouw interacties met andere websites waar zij actief zijn en waar jij ook toestemming hebt gegeven. Op basis daarvan kunnen aannames worden gedaan over de wensen en voorkeuren die je zou kunnen hebben. Op basis van die aannames kan worden bepaald welke aanbiedingen en advertenties het meest interessant voor je kunnen zijn.

Afhankelijk van onze marketingstrategie, die van tijd tot tijd kan worden aangepast, kunnen wij ‘audiences’ of ‘segments’ definiëren van groepen personen die bepaalde (gedrags)eigenschappen gemeen hebben en die wij om die reden vaker of minder vaak onze advertenties zouden willen tonen. Doordat bijgehouden kan worden of iemand na het zien van een advertentie bijvoorbeeld ook een bestelling heeft geplaatst, kunnen wij ook inzicht krijgen in de effectiviteit van onze marketingcampagnes.

Op websites en diensten waar advertenties van ons of van andere adverteerders met behulp van marketingcookies of vergelijkbare technieken worden getoond, denk aan je favoriete nieuwssite, wordt vaak gebruik gemaakt van systemen waarmee adverteerders geautomatiseerd bedragen kunnen bieden om een advertentie te tonen. De advertentie die je te zien krijgt is degene waar op dat moment het meest voor is geboden, in de verwachting dat het product of de dienst in de advertentie het beste aansluit op je interesses en wensen. Dan wordt de kans namelijk het grootst ingeschat dat je deze zult willen aanschaffen. Ook wij kunnen als adverteerder gebruik maken van dergelijke diensten om ons in staat te stellen aanbiedingen en advertenties te tonen waarvan wij hopen dat deze het meest interessant voor je zijn.

Het is belangrijk om er bewust van te zijn dat er vele factoren bestaan die bepalen welke advertentie je waar en wanneer te zien kunt krijgen. Jouw interacties op onze site en of je wel of geen toestemming aan ons geeft voor het gebruik van marketingcookies en verwerkingen, kunnen daar een onderdeel van uitmaken maar hoeven in veel gevallen niet doorslaggevend te zijn.

Wij kunnen marketingcookies ook gebruiken om de inhoud van onze website zelf zo goed mogelijk af te stemmen op jouw voorkeuren.

Om je privacy te beschermen verstrekken wij niet je naam aan onze marketingpartners. Jouw klikgedrag is gekoppeld aan een pseudoniem nummer (cookie-ID of gebruikers ID) dat onze marketingpartners normaliter niet kunnen herleiden tot jouw verdere identiteit.

E-mail marketing

Als je bent geabonneerd op onze nieuwsbrief, ontvang je (wekelijks) e-mails van ons met aanbiedingen en informatie die wij proberen zo interessant mogelijk voor jou te maken. Daarbij maken wij gebruik van technologie waarmee wij kunnen weten of je onze berichten opent en op welke hyperlinks in de mail je klikt. Dergelijke informatie analyseren wij om na te gaan of onze e-mails veel worden gelezen.

 

Wat zijn de wettelijke grondslagen voor het verwerken van mijn gegevens?

In de belangrijkste geldende privacywetgeving in de EU, de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is bepaald dat verwerking van persoonsgegevens altijd gebaseerd moet zijn op een van de grondslagen die uitdrukkelijk in deze wet zijn omschreven. De grondslagen die van toepassing zijn op onze gegevensverwerkingen zijn:

 • Toestemming. Als je ons geïnformeerde toestemming hebt gegeven, mogen wij op die basis je gegevens verwerken. Dit geldt bijvoorbeeld voor:
  • Het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken voor marketingdoeleinden;
  • Je inschrijving voor onze nieuwsbrief (als je nog niets hebt besteld).
 • Overeenkomst. Als verwerking van je gegevens nodig is om een overeenkomst met jou na te komen of voor te bereiden, mogen wij op die basis je gegevens verwerken. Dit geldt bijvoorbeeld voor:
  • Het opvragen van pagina’s op onze website;
  • Het verwerken van je bestellingen.
 • Wettelijke plicht. Als verwerking van je gegevens nodig is om een wettelijke plicht na te komen, mogen wij op die basis je gegevens verwerken. Dat geldt bijvoorbeeld voor:
  • Het bewaren van onze administratie voor de belastingdienst;
  • Het voldoen aan vorderingen van bevoegde autoriteiten zoals justitie of een toezichthouder.
 • Gerechtvaardigd belang. Als wij of anderen een belang hebben bij het verwerken van je persoonsgegevens wat zwaarder weegt dan jouw belang om dat niet te doen, mogen wij op die basis je gegevens verwerken. Dat geldt bijvoorbeeld voor:
  • Het beveiligen van onze website en het weren van (DDOS) aanvallen;
  • Het sturen van e-mails over soortgelijke producten als die je al bij ons hebt gekocht, mits je daar geen bezwaar tegen hebt gemaakt.

 

Welke partijen kunnen mijn gegevens ontvangen?

Om onze website en diensten aan je te kunnen leveren maken wij gebruik van diensten van diverse andere partijen. Sommige van de partijen die wij inschakelen zullen daarbij ook jouw persoonsgegevens moeten verwerken. Denk bijvoorbeeld aan een bezorgdienst als PostNL, die je adres nodig heeft om je bestelling te kunnen bezorgen.

Voor zover dat nodig is om de door jou gevraagde dienstverlening uit te voeren, kunnen wij gegevens doorgeven aan de volgende categorieën partijen:

 • Bezorgdiensten;
 • Betaaldienstverleners;
  • Als je kiest om achteraf te betalen dan worden je ordergegevens doorgegeven aan de betaaldienstverlener Klarna. Klarna verwerkt je persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke volgens Klarna's eigen privacybeleid en kan gebruik maken van incassobureaus en kredietinformatiebureaus om het risico te beperken dat zij geen (volledige) betaling zouden ontvangen;
 • Reviewplatforms voor webshops;
 • Hostingproviders;
 • Aanbieders van content distributienetwerken (CDN’s), die helpen zorgen dat de website sneller laadt;
 • Website ontwikkelaars;
 • Aanbieders van platforms voor klant- en relatiebeheer (customer relations management, CRM);
 • Aanbieders van bepaalde functionaliteiten op onze website, zoals chatfunctionaliteit;
 • Aanbieders van cookies en vergelijkbare technieken op onze website, waaronder bijvoorbeeld onze (externe) marketingpartners als je daar toestemming voor hebt gegeven.

Wij verkopen je gegevens niet aan deze dienstverleners of welke andere partij dan ook. Met dienstverleners als de bovengenoemde sluiten wij overeenkomsten waarin wij afspreken wat ze wel en niet met je gegevens mogen doen.

Verder zal lampenlicht de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien je hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of benodigd is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval is lampenlicht wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

 

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Logs

Logs van onze webserver bewaren wij in het algemeen niet langer dan drie (3) maanden. Logs die betrekking hebben op (mogelijke) technische problemen of beveiligingsincidenten kunnen wij bewaren totdat wij het probleem of incident als afgehandeld beschouwen.

Cookies en vergelijkbare data

De bewaartermijn van cookies en vergelijkbare data kan je terugvinden op de pagina waar je kunt instellen welke categorieën cookies en verwerkingen je wilt toestaan.

Bestellingen

Wanneer je een bestelling plaatst op onze website, bewaart lampenlicht je gegevens tot 5 jaar na het plaatsen van de laatste bestelling of langer indien wij de gegevens langer dienen te bewaren op grond van een wettelijke verplichting, zoals voor de Belastingdienst.

Je account

Alle informatie in je account, waaronder je naam, adres, contactgegevens en het complete overzicht van je bestellingen, verwijderen we als je 5 jaar niet bent ingelogd.

Communicatie

Wanneer je contact opneemt via een contactformulier, e-mail, Facebook, Twitter, WhatsApp of chatbericht, bewaart lampenlicht je gegevens zolang als nodig is om je vraag of verzoek te kunnen behandelen. Wij verwijderen de communicatie wanneer wij er voldoende zeker van zijn dat je verzoek of vraag helemaal correct is afgehandeld of de verjaringstermijn van eventuele contractuele aanspraken is verstreken.

Wanneer je een reactie plaatst op een blogpost of een beoordeling plaatst van onze webwinkel, wordt je reactie gepubliceerd en worden je gegevens bewaard totdat je de reactie of beoordeling verwijdert.

Foto’s die je hebt gedeeld met #jalampenlichtnl

Als je ons toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je foto door hashtag #jalampenlichtnl, kunnen we je foto blijven gebruiken totdat je je toestemming intrekt. De voorwaarden die daarbij gelden kan je hier lezen.

 

Waar worden mijn gegevens opgeslagen?

Wij slaan je gegevens zo veel mogelijk op binnen de Europese Economische Ruimte (EER). In bepaalde situaties kan het gebeuren dat je gegevens worden doorgegeven naar een land buiten de EER, bijvoorbeeld als een externe dienstverlener daar gevestigd is. Als er sprake is van een dergelijke doorgifte dan zorgen wij dat dit rechtmatig en veilig gebeurt. Wij kunnen je bijvoorbeeld zelf toestemming vragen voor de doorgifte. Dat doen wij bijvoorbeeld voor het doorgeven van gegevens aan marketingpartners in de VS, bij het vragen van toestemming voor marketingcookies en verwerkingen. Daarnaast kunnen we passende maatregelen treffen voor de bescherming van je gegevens, waaronder het met de ontvanger overeenkomen van standaard contractuele bepalingen die voor dit doeleinde door de Europese Commissie zijn opgesteld.

 

Hoe worden mijn gegevens beveiligd?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om je gegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatige verwerking zoals onbevoegde inzage.

Lampenlicht neemt (onder andere) de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • In plaats van de tekst van het wachtwoord slaan wij enkel een brei van letters en getallen (‘hash’) op die wordt afgeleid van het wachtwoord met behulp van een algoritme. ‘hash’ op om te voorkomen dat wie dan ook je wachtwoord kan lezen Zelfs onze eigen medewerkers kunnen je wachtwoord niet lezen dankzij deze maatregel;
 • wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (HTTPS, SSL/TLS) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert;
 • wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens.

 

Welke rechten heb ik in verband met mijn persoonsgegevens?

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

 • je kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van je verwerken;
 • je kunt een overzicht, in een gangbaar formaat, opvragen van de gegevens die we van je verwerken;
 • je kunt een verzoek indienen tot correctie of verwijdering van de gegevens wanneer deze onjuist of niet (meer) relevant zijn.

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kun je contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactgegevens aan het einde van deze privacy- en cookieverklaring.

Heb je een klacht over hoe we met je gegevens omgaan, dan horen wij dit graag van je, maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

 

Is deze privacy- en cookieverklaring ook van toepassing op andere websites?

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Lampenlicht kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Kan deze privacy- en cookieverklaring worden gewijzigd?

Lampenlicht behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. We raden je aan om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 28 april 2022.

 

Waar kan ik terecht met vragen?

Als je nog vragen hebt over onze verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag.

Email: [email protected]
Telefoon: 040 - 208 28 34

 

Cookieverklaring